0948 117 111 fluency@fluency.sk
👈 späť na BLOGY 👆 späť na ÚVOD ✓ objednať kurz: 0948 117 111

Psychológia v koncepte výuky

približný čas prečítania článku: 2 minúty 50 sekúnd
článok je vhodný pre: nový klient, potencionálny klient
Pri výuke jazyka môže psychológia hrať kľúčovú rolu a byť rozdielovým faktorom. Aké sú účinky jednotlivého nastavenia prostredia jazykovej výuky?
Poď si vopred prečítať o tzv. "pre" a "proti" faktory, ktoré môžu rozhodnúť o tvojom úspechu ale aj neúspechu pri výuke jazyka.

Pocit istoty pri výuke

V úvode si poďme vysvetliť najdôležitejší faktor, ktorý priamo súvisí s výhodou individuálnych kurzov (vo FLUENCY už od vzniku prevádzkujeme výhradne individuálne kurzy) oproti skupinovým kurzom.
Tento faktor je pocit istoty pri výuke. Čo to však znamená v praxi a teda v psychologickej rovine? Vo FLUENCY denne naši lektori vzdelávajú ľudí, ktorí sú naozaj špičkoví odborníci v ich pracovnej oblasti. Možno to poznáš aj ty – ak dobre odvedieš prácu lekára, právnika, ekonóma, informatika, či zdravotnej sestry, ale aj iných povolaní – rastie ti reputácia a tým aj tvoje vlastné povedomie o tebe samom. Žijeme v dobe, keď je svet úzky prepojený a okolití ľudia ťa hodnotia podľa tvojej práce v tomto prípade ako schopného človeka, na ktorého je spoľahnutie.
Paradoxne, čím si schopnejší v bežnom živote, o to viac je pre teba chúlostivejší psychologický moment neistoty počas kurzu v dôsledku strachu z produkcie chýb. Je úplne prirodzené, že sa môžeš cítiť nepríjemne pri pomyslení na to, ako by ťa mohli za prípadné „foux pas“ negatívne hodnotiť ostatní účastníci kurzu.
Práve pre tento negatívny aspekt, vo FLUENCY neprevádzkujeme skupinové kurzy a každý klient má plnú minutáž hodín vyhradenú s lektorom len pre seba.

Merateľnosť a uchopiteľnosť výuky

Ďalším faktorom, ktorý stimuluje pocit neistoty pri výuke jazyka, je očakávanie zahltením sa teóriou a následná nemožnosť, resp. minimálna možnosť aplikácie poznatkov do praxe.
Možno to poznáš aj ty, navštevoval si jazykový kurz, avšak časom si zistil, že "naučené poznatky" si v praxi nevedel použiť. Pravdepodobne je to spôsobené tým, že výukový koncept podľa ktorého si študoval jazyk, nebol systematický, logický prepojený súvislosťami a tým pádom: neudržateľný pre dlho-dobý horizont poznania.
Práve pre tento negatívny faktor, vo FLUENCY aplikujeme vlastnú výukovú metódu. Pomocou nej učíme klientov samostatnosti v jazyku a to konkrétne uplatňovaním systematického a logického princípu výstavby viet. Následne po čase, klienti dokážu sami rozoznať, či majú výstavbu viet správu, alebo robia niekde chybu.
Jazyková výuka obsahuje jednoznačný a merateľný filter na obsah výuky, ktorý je potrebný pre prax a naopak filter sa ostatný obsah, ktorý je subsidiárny, resp. nie je prioritný pre prax.

Flexibilita v tempe výuky

Aj pri tomto faktore ťahajú skupinové kurzy za "kratší koniec", keďže individuálny kurz má kontinuálnu možnosť nastavovať tempo výuky podľa potreby klienta.
Naopak, pri skupinovom kurze môže tento faktor brániť resp. obmedzovať väčšinu účastníkov kurzu, pokiaľ sa výuka spomalí kvôli požiadavke jednotlivca. Rovnako, ak príde pri skupinovom kurze požiadavka na zrýchlenie výuky, môžu niektorí účastníci zaostať.
Pri individuálnom kurze je neustále možnosť meniť tempo výuky kurzu a to plne podľa potrieb klienta. Vo FLUENCY rešpektujeme zásadu, že opakovanie je matkou múdrosti a pokiaľ vnímame, že klient potrebuje učivo zopakovať, neponáhľame sa za každú cenu pri preberaní výukového obsahu. Naopak, ak vidíme priestor na zrýchlenie prebratia danej výuky, využijeme to v prospech klienta.

Priateľský prístup ale aj asertivita lektora

Vo FLUENCY chceme, aby sa naši klienti cítili dobre počas kurzov, ale najmä, aby sa čo najrýchlejšie naučili jazyk.
Toto si obnáša správnu vyváženosť prístupu od lektora, ale aj od klienta. Rovnako, každý kurz musí byť "tailored" t.j. "ušitý" na mieru. Áno, výukový obsah máme pripravený systematicky, ale to nám práve dáva priestor venovať našu energiu práve na osobný prístup a štýl podania výuky pre konkrétneho klienta.
Naši klienti si postupne zvyknú na náš prístup, kde prevažne efektívne vysvetľujeme výukový obsah, pričom uvádzame veľa príkladov do praxe ku každej preberanej teórii.
Zároveň sa snažíme, občas v krátkosti aj odbočiť od "striktného" výkladu výuky napr. vtipnou ale praktickou poznámkou k výuke. Pri tomto sú nám inšpiráciou samotní klienti, ktorí sú väčšinou ľudia optimistickej povahy. Psychológia hovorí v tomto prípade jednoznačne: študent sa nedokáže sústrediť na jednoliaty a súvislý výklad teórie a teda každý človek potrebuje občas rozptýlenie alebo ak chceme, "zľavenie" z tempa.

Odporúčame ti tiež článok:

🗞️ Výuková aplikácia ANGLINO.EU
5 benetifov, ktoré ti vie poskytnúť naša firemná aplikácia
ANGLINO.EU je zamerané na výuku anglickej slovnej zásoby. Poďme si predstaviť jeho hlavné výhody, ktoré (pravdepodobne) nenájdeš v iných apkách na výuku slovíčiek.