0948 117 111 fluency@fluency.sk
👈 späť na BLOGY 👆 späť na ÚVOD ✓ objednať kurz: 0948 117 111

Filozofie FLUENCY a ACCURACY

približný čas prečítania článku: 1 minúta 50 sekúnd
článok je vhodný pre: nový klient, potencionálny klient, nadšenec pre cudzie jazyky
Dva filozofické prúdy, ktoré si na prvý pohľad vzájomne konkurujú, ale je to naozaj tak?
V tomto blogu nájdeš všetky potrebné informácie, výhody a nevýhody dvoch najrozšírenejších filozofických pohľadov na výuku cudzích jazykov.

Výukové filozofie FLUENCY vs ACCURACY - definície

Poďme si najskôr obidva prístupy k výuke jazyka zadefinovať, tak ako ich chápe lingvistická veda.
FLUENCY filozofia vo výuke jazyka. FLUENCY ( z anglického jazyka " plynulosť " ) sa opiera o piliere plynulosti, adaptabilnosti a schopnosti kreativity. Vychádza z podstaty samotných jazykov, ktoré sú založené na výrazne kreatívno-umeleckej fáze s pestrou variabilitou riešení pričom v nich absentuje podmienka exaktného scenára, kde jeden omyl môže terminovať / anulovať celý výsledok. FLUENCY filozofia sa snaží motivovať u jazykového speakra síce nedokonalé ale efektívne riešenia. Pri výuke toleruje menšie či stredne veľké omyly s cieľom budovať jazykový prejav svižne, rýchlo, efektívne - čo je však dôležité - stále na zrozumiteľnej úrovni. Často sa spája najmä s ústnym prejavom.
ACCURACY filozofia vo výuke jazyka. ACCURACY ( z anglického jazyka " presnosť " ) sa opiera o piliere gramatických pravidiel, precíznosti a pamäťových schopností. Vychádza skôr z prírodovednej resp. matematickej podstaty, ktoré sú založené na výrazne exaktnej a logickej fáze s potrebou hľadania presných riešení pričom v nich absentuje príp. je potlačená kreatívna fáza. ACCURACY filozofia sa snaží motivovať u jazykového speakra dokonalé, alebo aspoň takmer dokonalé riešenia s fokusom na exaktnosť a korektnosť vzhladom na jazykové pravidlá. Pri výuke sa chyby tolerujú veľmi okrajovo, prevláda tendencia, že chyba musí byť instantne vytlačená / vymazaná z jazykového prejavu. Často sa spája najmä s písomným, niekedy aj s ústnym prejavom.

Výukové filozofie FLUENCY vs ACCURACY - porovnanie

FLUENCY - vlastnosti výuky
VÝHODY
rýchlejšia výuka
vysoká schopnosť prispôsobovania rozhovoru
vhodné pre začiatočníkov
vhodné pre pokročilých
NEVÝHODY
niekedy sa môže objaviť chyba pri prejave
ACCURACY - vlastnosti výuky
VÝHODY
vhodné pre expertov
takmer bez chýb
NEVÝHODY
pomalšia výuka
častý blok pri komunikácii v dôsledku pamäťového výpadku
nevhodné pre začiatočníkov

Výuková filozofia firmy FLUENCY s.r.o.

Áno, náš obchodný názov nie je náhodný. Opierame sa výrazne o svetový výukový princíp FLUENCY.
Nás vo FLUENCY fascinuje schopnosť jazykov ponúkať užívateľom nespočetné množstvo riešení a tento jav veľmi frekventovane využívame počas našich kurzov.
FLUENCY otvára jazykové dvere začiatočníkom a zároveň podporuje a stimuluje aj pokročilých či dokonca expertov.
ACCURACY a jej význam vidíme naopak v expertnom využití najmä v segmente prekladateľských služieb, kde naozaj ide o presnosť a kredit každého slova. Princíp exaktnosti rovnako vieme využívať vo vyšších poschodiach jazykovej výuky.

Odporúčame ti tiež článok:

🗞️ Výuková aplikácia ANGLINO.EU
5 benetifov, ktoré ti vie poskytnúť naša firemná aplikácia
ANGLINO.EU je zamerané na výuku anglickej slovnej zásoby. Poďme si predstaviť jeho hlavné výhody, ktoré (pravdepodobne) nenájdeš v iných apkách na výuku slovíčiek.